Takmičari

Studije slučaja i timski dizajn

Zadovoljstvo nam je da predstavimo takmičare koji će se ove godine takmičiti u rešavanju jednog od trenutno aktuelnih problema kompanija (studija slučaja) ili odraditi traženi zadatak u datom vremenu i sa datim materijalom (tim dizajn).🙂

Tim dizajn

Studija slučaja

English